Մեր ծառայությունները

Ստորև ներկայացված են մատուցվող ծառայությունների ոլորտները

 • Ապամոնտաժման աշխատանքներ
 • Ասֆալտապատում
 • Տարածքների բարեկարգում
 • Հարդարման աշխատանքներ
 • Հողային աշխատանքներ
 • Ավտոճանապարհների նորոգում
 • Շենքերի ճակատների նորոգում
 • Շենքերի և կառույցների  կապիտալ նորոգում
 • Կապիտալ շինարարություն
 • Ոռոգման համակարգերի շինարարություն
 • Ջերմամատակարարման օբյեկտների շինարարություն
 • Ջրամատակարարման և ջրահեռացման (կոյուղու) համակարգերի շինարարություն
 • Տանիքների շինարարություն
 • Ջրամեկուսացման աշխատանքներ
 • Շենքերի և կառույցների ուժեղացում/ամրացում
 • Պոմպակայանների կառուցում

 

ԱՅԼ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ

 •  Մետաղե կոնստրուկցիաների և իրերի արտադրություն